Wijkplatform Walburg

Breiclub in de bibliotheek

Op woensdagmiddag is de breiclub aanwezig in de bibliotheek van Walburg van 13.30 tot 15.30 uur. U bent van harte welkom om mee te breien!