Wijkplatform Walburg

Vergadering Wijkplatform Walburg

Het wijkplatform Walburg is een groep actieve wijkbewoners. Deze groep treedt als platform in overleg met de gemeente, de politie, de woningbouwcoörporaties en jongerenorganisatie Diverz. Leden van het wijkplatform zijn tevens deelnemers aan het wijkpreventieteam en aan het zakkenrollersteam winkelcentrum Walburg. Naar aanleiding van signalen uit de wijk en door eigen waarneming zet het platform projecten in gang en realiseert het activiteiten.

U bent welkom op onze vergaderingen die worden gehouden in De Vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg 53 in Zwijndrecht.

Donderdag 18 oktober om 19:30u