Wijkplatform Walburg

Archief per Maand: maart 2016

Buurtwhatsapp

Buurtwhatsapp start in Zwijndrecht   Een aantal maanden geleden is een start gemaakt met buurtwhatsapp-groepen om de 
veiligheid in buurten verder te vergroten. Het eerste initiatief vond plaats in Heer Oudelands Ambacht waar al ruim 600 bewoners zijn aangesloten. Ook…
Lees meer

10-03-2016 notulen WPW

Verkort verslag van de vergadering Wijkplatform d.d. 10 maart 2016 Aanwezig: Mieke Dooren, Arie Joosse, Lona Huisman, Bert Brouwer, Jan van Gortel, Bas Mol en Adri Wiebenga Afwezig: Peter Kool, Corry Nijenhuijzen, Coby van de Velde, Ben van Rijthoven en Jan…
Lees meer

10-03-2016 agenda WPW

Datum 10 maart 2016, De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53 Aanwezig: Wijkplatform: Prof. partners: Notulist: Jenny Timmers Bezoekers Afwezig Jan van Leeuwen   Punt Onderwerp Actie 1. Opening ·       Mededelingen dagelijks bestuur ·       Vaststellen agenda   Mieke 2. Ingekomen stukken Bijgevoegd…
Lees meer