Wijkplatform Walburg

Notulen Wijkplatform Walburg 18 oktober

Datum 18 oktober 2018. De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53 Zwijndrecht. Aanvang 19.30 uur
Aanwezig

Wijkplatform

Bas Mol, Jan van Gortel, Carry Breur,  Lona Huisman, Ben van Rijthoven, Astrid Honcoop
Aanwezig Prof.partners wethouder mw. J. van Dongen, Sabine Schipper (D’66), Karim de Kool (ABZ)
Notulist Matty van Alphen
Bezoekers Jan van de Male, De heer H. van Hofwegen (aspirant lid), Mw. D. van der Hoogt (Aafje)
Afwezig Marcel van de Merwe (gemeente), Hans Kuiper (politie), Ayla Zengin (Diverz), Monique van Rijn (Woonkracht10), Rosetta Berends (Trivire), Mirjam Slobbe (CDA), Ida Loermans, Marjolein Kock,

 

Punt
1 Mededelingen dagelijks bestuur

*Welkom door de voorzitter. 3 nieuwe bezoekers vanavond, de heren van Hofwegen en Kool en mw. van der Hoogt.

*De heer van Rijswijk (VVE Balkengat) en Peter Huizer (wpf Centrum) zijn uitgenodigd voor deze vergadering, maar zijn helaas niet aanwezig. De voorzitter zal hen opnieuw benaderen.

*De agenda wordt vastgesteld.

2 *Agenda akkoord

*Verslag 06-09-2018 akkoord

*Actielijst:

-Er zijn helaas geen reacties binnengekomen op de vacatures van penningmeester en secretaris. Vraag van de voorzitter: blijf svp actief in het zoeken, want 3 functies bekleden is te veel.

-Eigen ruimte wijkplatform, wijkpreventieteam en zakkenrollersteam: nog geen nieuws.

Er is nog geen antwoord van Trivire of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van kasten in de ruimte onder de Pruylenborg tbv opbergen spullen van het wijkpreventie- en zakkenrollersteam.

-Buitenruimte Walburg: er is nog geen nieuwe datum bekend voor informatie aan de bewoners van Walburg. Wethouder van Dongen deelt mee dat er een hoge urgentie is om van start te gaan. Er wordt oa aandacht gegeven aan groen, goede en veilige bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, afvalstromen, logistiek, waterberging, energietransitie. Het parkeerdek (wc Walburg is eigenaar) gaat waarschijnlijk verdwijnen, de gemeente (eigenaar van de parkeerruimte) wil het aantal plekken handhaven. Hoe? Dat is nu nog de vraag, maar de tijd dringt.

-Halloween: lampionoptocht gaat niet door, feest wel. Datum: 2 november. Wordt na de pauze besproken.

-Vrijwilligerspasjes: worden uitgereikt.

-Lichtsnoeren kerstbomen zijn opgehaald. Weer gebruiken? Wordt na de pauze verder besproken.

-Navragen bij Aafje/Vivera of etentje met (moeilijk bereikbare) ouderen nog zin heeft in 2019. Ben heeft contact hierover. Wordt na de pauze verder besproken.

-Conceptbrief bewoners Pruylenborg. Wordt na de pauze besproken.

-Flower towers en hanging baskets worden 25 oktober weggehaald.

-Mw Offermans wil in januari 2019 weer een activiteit organiseren. Ze heeft een bedankje gestuurd voor de steun in 2018.

-Er wordt door Astrid en Bas ism met de gemeente hard gewerkt aan een nieuwe website.

 

*In- en uitgaande post:

Geen opmerkingen over de lijst.

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele partners

 

Wethouder mw. van Dongen:

Er is veel aandacht voor: energietransitie, groenvisie, waterwegen ism het waterschap.

Inmiddels hebben het buitenfestijn op het afvalstation, de veiligheidsdag en de duurzaamheidsmarkt  plaatsgevonden. De Stichting Natuur- en Milieu organiseerde de duurzaaamheidsmarkt, gaf veel aandacht aan groene daken (sedum), gaf fruitbomen en plantjes aan de bezoekers. In het Weetpunt komt een tentoonstelling over mogelijkheden van groene daken. Zo is oa gebleken dat groene daken icm zonnepanelen, meer rendement opleveren bij hoge temperaturen.

Mw. van Dongen geeft verder aan dat Zwijndrecht een inhaalslag moet maken mbt woningbouw, aantrekkelijke plekken voor bewoners creëren zoals oa Veerplein en wc Walburg, voorzieningen voor de jeugd ed, zodat het fijn is om in Zwijndrecht te wonen.

De heer van Hofwegen heeft een vraag aan de wethouder over de groenvoorziening bij Eemstein/Zonnestein. Dit blijft een discussiepunt: wat de een mooi vindt, vindt de ander lelijk. Mw van Dongen geeft aan dat er een goede gedachte achter zit mbt natuurlijk groenbeheer.

 

Mw. van der Hoogt:

Zij verzorgt het GIDSproject – gezond in de stad. In de wijk Walburg worden ouderen (70+) thuis bezocht (door opgeleide vrijwilligers) en krijgen vragen zoals: hoe gaat het met u, waar loopt u tegenaan, is er behoefte aan ziekenverzorging ed. Ook wordt Vivera onder de aandacht gebracht. Er zijn ca 6000 ouderen in Zwijndrecht, waarvan ca 2000 in de wijk Walburg. De mensen krijgen een folder van het wijkteam met tel.nr uitgereikt. Ook hun ervaring is, dat mensen die alleen zijn moeilijk uit huis komen. Als ze echt niets willen, houdt het op. Er is nu een samenwerking met het Loket, waar met ouderen en jongeren gekookt en koffie gedronken wordt. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Er wordt nu gestart met een nieuw project – cognitieve fitness. Dit is bewegen icm hersentraining. Lona en Carry gaan in november kijken bij een les. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Zwijndrecht (GIDS), Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels, Internos Thuiszorg, Diverz, De Lus en Dienst Gezondheid & Jeugd. De financiering voor 2018 is rond, voor 2019 is nog subsidie nodig. De voorzitter vermoedt dat het wijkplatform geen bijdrage aan cognitieve fitness kan geven, omdat de gemeente al geldelijk steunt. De voorzitter doet navraag bij de gemeente. Mw van der Hoogt deelt folders uit en geeft ook een overzicht op welke locaties activiteiten voor ouderen zijn.

De doelstelling is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Carry zegt dat dit een verhoogde kans op eenzaamheid geeft.  Mw van Dongen geeft aan dat er een overheidsbeleid is om wonen en zorgen te ontkoppelen en daardoor is de situatie verschraald. Zij is erg tegen deze maatregelen, maar als de overheid dit oplegt aan de gemeenten wordt het moeilijk dit te negeren. Zij probeert op alle mogelijke manieren het tij te keren. Zij is in gesprek met oa Woonkracht10 om weer gezamenlijke ruimten te creëren waar ouderen samen kunnen komen.

 

Sabine Schipper (D’66):

De gemeentelijke begroting komt eraan in november. Dinsdag jl werd het uitvoeringsprogramma besproken, oa  energietransitie, Veerplein, Spoorzone, Noordoevers, begraafplaatsen, armoedebeleid, problemen met verwarde personen, economie agenda.

Zwijndrecht heeft geen centrum. De woonbeleving is minder geworden onder de bewoners, de kwaliteit van wonen is achteruit gegaan. Er moet een upgrade komen naar Zwijndrecht 2.0

Mw van Dongen haakt hierop in: de wijken worden eenzijdig door het overheidsbeleid van oa aanpak ‘scheefwoners’. De kwalitieit van wonen is zeer belangrijk. Zwijndrecht wil van 600 sociale huurwoningen af, maar dat moet zeer gefaseerd is haar mening.

Ook over de energietransitie heeft mw. van Dongen veel ideeën, die inmiddels landelijk besproken worden.

Sabine geeft aan dat er ook over het zwembad is gesproken. Er is nu een bedrag van €150.000 vrij gemaakt voor een verkenningsonderzoek. Wat voor soort zwembad moet er komen?

Karim de Kool (ABZ) heeft geopperd dat het schoolzwemmen terug moet komen. Ieder kind dat de basisschool verlaat, moet een diploma hebben. Echter, de scholen zijn sceptisch.

Ook de Kiboehoeve is aan vervanging toe. Dit project start in 2019. Er wordt gekeken naar een plan dat geschikt is voor zowel kinderen als ouderen.

Mw van Dongen benadrukt dat er nu 3 plekken zijn waar de bewoners kennis kunnen nemen van natuur en milieu: De Hoge Nesse (waar nu een bezoekerscentrum wordt gebouwd), de Kiboehoeve en het Weetpunt.

 

De voorzitter kondigt de pauze aan

4 Projecten/Activiteiten/Werkgroepen:

Halloween:

-Voorbereidingen zijn in vole gang. Carry heeft goede moed dat er veel bezoekers komen. Ook zijn er voldoende vrijwilligers om te helpen. De ouders begeleiden de kinderen.

Jan zorgt voor afzetlint dat bij de sloten kan worden opgehangen.

Kerst omgeving Walburg:

-De kerstverlichting moet nog worden gecontroleerd, is vorig jaar een probleem mee geweest. Het plan is om weer 2 kerstbomen neer te zetten en met de bewoners van de Pruylenborg en Heemraad de verlichting aan te steken onder het genot van een hapje en en een drankje. Marjolein maakt een concept voor een uitnodigingsbrief. Dit is helaas nog niet gebeurd. De kosten voor de kerstbomen zijn zeer hoog. De voorzitter deelt mee dit bedrag niet uit te willen geven. Er worden nieuwe offertes opgevraagd. Of dit project doorgaat is dus de vraag.

Etentje (moeilijk bereikbare) ouderen:

-Ben gaat in gesprek met Aafje. De evt nieuwe activiteit zal pas in 2019 plaatsvinden. Het wpf benadrukt dat het een gezamenlijk plan van Aafje en het wpf moet zijn.

Hanging baskets:

-Er worden in 2019 geen flower towers meer neergezet, het plan is meer hanging baskets. Er is een offerte binnen. Willen we van de vroegboekkorting profiteren, dan moet er voor het eind van de maand gereageerd worden. Het plan is om met het wpf Centrum van gedachten te wisselen voor een gezamenlijk bloemenplan, zodat wellicht de prijs lager uit kan komen. De voorzitter neemt contact op. Wpf Walburg stemt toe dat de bloemen er volgend jaar weer moeten komen.

Beursvloer:

-De bedoeling is een link te leggen tussen ondernemers en vrijwilligersorganisaties/verenigingen om met gesloten beurs elkaar te helpen en van elkaars diensten gebruik te maken. Het wpf ziet hier van af, kan geen tegenprestatie leveren.

Plannen 2019:

-Veel plannen, nog geen uitvoerige beschrijving. Het DB is daarin teleurgesteld. Voor de volgende vergadering moet er duidelijkheid zijn om het jaarplan op te stellen.

De volgende suggesties zijn binnengekomen: hanging baskets, spelmiddag op buitenspeeldag in juni (weer op grasveld Londenseplein), paaseieren zoeken met daarna paasontbijt, bingo voor ouderen, burendag, kerstactiviteit, info ochtend bij coffeeshop, 4 mei herdenking, wijkcafé/inloopavond, jeu de boules, puzzelzoektocht, bezoek brandweer, lampionoptocht, activiteit op Koningsdag, activiteit rondom Sinterklaas, oudhollandse bordspelmiddag voor ouderen, buurtwandeling, vergaderen op locatie, bv Vergulde Swaen, Swinstaete, Rob Sterkenzaal met evt samenwerking met politie, de wethouder en de raadsleden.

Ook moet het wpf zichtbaarder worden, oa via social media, plaatselijke krant, digitale ideeënbus, rebus-slagzin-kleurplaat, samenwerking met andere wijkplatforms, digitale enquête (lastig ivm privacywet), adressen verzamelen van evenementen zodat het wpf zich kan presenteren.

Zoals eerder al meegedeeld moeten alle plannen uitgewerkt zijn voor de volgende vergadering op 29 november!! Ivm tijdgebrek gaat het DB zich over de plannen buigen en maakt een selectie.

5 Financieel overzicht 2018. Vraag van de (tijdelijke) penningmeester aan de leden: moet er geld gereserveerd worden voor een evt eigen wijkcentrum of kopen we een smiley? De leden adviseren in gesprek te gaan met de gemeente of er een mogelijkheid is tot reservering. Zo niet, dan een smiley aanschaffen.
6 Rondvraag: Lona vraagt zich steeds vaker af wat het doel is van het wijkplatform. Zijn we een evenementenbureau? De vraag dringt zich weer op: moeten we doorgaan?
7 Sluiting:

de voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.15 uur

 

Volgende vergadering donderdag 29 november 2018 om 19.30 uur