Wijkplatform Walburg

08-12-16 notulen WPW

Datum 8 december 2016, De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53, Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:

Wijkplatform:

Bas Mol, Coby van de Velde, Arie Joosse, Jan van Gortel, Ben van Rijthoven, Carry Breur, Bert Brouwer, Bart Bourgonië, Lona Huisman, Adri Wiebenga
Prof. partners:
Notulist: Jenny Timmers
Bezoekers
Afwezig Professionele Partners, Jan van der Male, Marjolein Kock en Mattie van Alphen

 

Punt Onderwerp
1. Opening Mededelingen dagelijks bestuur
Jan vertelt dat hij problemen heeft met zijn ogen; de onderzoeken lopen nog.
John Dealing (Vivera) en Monique Verschuure (Trivire) zijn verhuisd naar Dordrecht.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
2. In- en Uitgaande Post Er waren geen belangrijke stukken. Alleen de post die van belang is, werd doorgestuurd naar de leden van het WPW of komen in de eerstvolgende vergadering aan bod. Mogelijk kunnen –in de toekomst- wel alle stukken op de website geplaatst worden, zodra besloten gedeelte opengesteld is!
3. A/ Verslag wijkplatform van 20.10.2016 .

B/ actielijst actualiseren

 

Punt 7: communicatie krijgt de eerste prioriteit in 2017.
Punt 8: Sinterklaas is georganiseerd door Carry en Lona i.p.v. Marjolein. De kerstactiviteit is afgeblazen i.v.m. de kosten.
Carry heeft melding bij de gemeente gemaakt van de losliggende stenen bij het WC Walburg; dit is niet opgelost en er ligt nog wel veel vuil en bladeren.
Actie: DB vraagt ook bij M. v.d. Merwe na.
De actielijst is besproken.
Een mevrouw die bij de stamppotmiddag was, zou een afstandsbediening van 2.000 euro voor een deur krijgen. Dit is nog niet gebeurd; Carry is hiermee bezig en benadert Vivera en de WMO Raad. Ze heeft een afstandsbediening voor het openen van haar deur aangevraagd, maar die nog steeds niet gekregen. Haar zaak is nu een procedure geworden en loopt al maanden. Hoe is dit mogelijk? Maanden geen oplossing betekent in haar geval niet naar buiten, alleen als er iemand meegaat. Vivera zegt het op te pakken, maar sinds oktober is er niets meer gebeurd!
5. Evaluatie Projecten Nov/Dec Pannenkoekenmiddag: er waren ca 35 volwassenen en 20 kinderen. Alle bewoners van PJ Oudplein en Gerbrandyplein waren uitgenodigd. De bewoners vereniging betaalt een kleine bijdrage; Trivire heeft wel een beginpot van 500 Euro gegeven. Wijkplatform heeft hier ook aan bijgedragen!
Het wordt aangeraden deze activiteit nog eens te herhalen.Sinterklaasmiddag: dit is goed bezocht. Film is mooi geworden. Een aantal zaken is niet goed gelopen, met name bij de ingang. Bezien wordt of er 2 banners gekocht kunnen worden. De organisatie van de intocht had moeite met deze middag; Jan heeft dit telefonisch afgehandeld. Jan en Carry spreken nog met Piet. Het is belangrijk dat 1 persoon de algehele coördinatie houdt. Aandachtspunten zijn de kaartverkoop bij de ingang en de communicatie met het Spektakel. Het is belangrijk dat een volgende keer 1 persoon de algehele leiding heeft!
6. Plannen 2017 –  Open filmavond (pleinbioscoop): dit kan gehuurd worden voor ca 300 euro.
–  Coby vraagt of de activiteit Bart voor ouderen bij het WPW hoort? Bart doet dit voor geld. Besloten wordt dat het plan voorgelegd wordt aan Corina en de bejaardencentra in Walburg. Coby en Ben zullen Bart introduceren en Bart zal daarna zijn plan toelichten en geeft eventueel een demo. Een definitief plan zal ook op de website geplaatst worden.
–  Flower en shower: er zijn 2 flowertowers (ipv 4) en 14 hanging baskets besteld. De 2 Flowertowers komen op Laan van Walburg. Hanging baskets komen bij Laan van Walburg, Beneluxlaan en Swanendrift. Andere locaties worden nog bekeken.
–  Sport en spelmiddag in mei/juni in de Welhorst: dit wordt voor 800 euro weer geregeld.
–  Stamppotmiddag: 1 of 2 keer per jaar. De begrootte 1.000 euro is te weinig voor 2 middagen maar mogelijk wel als er een kleine bijdrage gevraagd wordt. Voor het volgende overleg zetten Coby en Ben ideeën op papier.
–  Bootcamp / survival run / marathon voor iedereen van jong tot oud in het Noordpark met een kleine bijdrage van de deelnemers. Dit zou zijn in september; geschatte kosten zijn niet bekend. Via PakAan zou het Zwijndrecht-breed getrokken kunnen worden. Bart maakt voor het volgende overleg een plan met begroting.
–  Sinterklaasmiddag: wordt weer herhaald. De kosten waren netto 1250 euro.
–  Een kerstmiddag met een verhalenverteller.
–  Enquête.
–  Verlichting rond de vijver: wordt erg duur alhoewel er wel een stopcontact is. Het DB gaat hierover nog met Marcel praten. Een andere optie is een grote kerstboom.Ben noemt dat het lastig is nu al alle plannen voor 2017 te begroten en te weten. Een begroting is nodig om een denkrichting te hebben; het is aan het WPW om de invulling te bepalen. Vanuit een grove opzet voor (veel) plannen kan –gedurende de aanloop- een steeds betere finetuning plaatsvinden. Updates communiceren op WPW vergaderingen!Voor 19-1 moeten alle ideeën op papier gezet worden voor 2017. Nodig is een globale 1e opsomming van Wie het organiseert, Voor wie het wordt georganiseerd, Wat het doel is en Wie ingschakeld zal worden en Wat de kosten (ong.) zullen worden.
7. Begroting Arie licht de begroting voor 2017 toe; er was dit jaar ruim 16.000 euro beschikbaar agv overschot 2015. Voor 2017 is dat 10440 Euro. Als de JOP dit jaar niet meer komt, komt daar nog 2.500 euro bij, maar zal dan weer aan JOP uitgegeven worden . Bert stelt voor de post 2017 te veranderen in raming of begroting 2017 in plaats van uitgaven.
8 W.V.N.T.T.K. Ben: de nieuwe directeur van de Walburgschool is de heer Smale. Ben heeft een rondleiding gehad; het plein staat vol fietsen dus de jongelui kunnen hun fiets hier niet kwijt. De groenstroken worden nu waarschijnlijk omgezet naar fietsenstalling. Daarnaast worden de hekken verhoogd.

Bert: bij de oversteek bij de Pruylenborg is een verlichting maar die doet het niet. Bert zal dit melden bij de Gemeente.

9. Vaststellen volgende vergadering 19.1, 16.3,18.5, reserve 29.6, 31.08, 5.10, 7.12 2017