Wijkplatform Walburg

nieuwe 50 KV verbinding van Stedin Netten B.V.

 

 

Door advies- en ingenieursbureau RPS zijn grootschalige werkzaamheden gepland voor het aanleggen van een nieuwe 50 KV verbinding van Stedin Netten B.V.
Dat zal gebeuren door middel van een boring vanuit Dordrecht.
Deze boring komt uit in het Noordpark.
Daarna zullen de kabels van het Noordpark via de Ringdijk en de Burg. Slobbelaan naar het ‘vernieuwde’ station in de Cort van der Lindenstraat worden gelegd.
Uiteraard zal dat in de openbare ruimte niet onopgemerkt blijven.

Volgens de planning wordt het tracé onder de Oude Maas begin december geboord.
Vanaf januari wordt het tracé van het Noordpark naar het transformator-/verdeelstation aan de Cort van der Lindenstraat ingegraven.

 

Voor meer informatie:

Ine Schilperoord
ondersteuner afdeling Realisatie/cluster Leefbaarheid
Gemeente Zwijndrecht

Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

Direct doorkiesnummer: (078) 770 37 07
www.zwijndrecht.nl