Wijkplatform Walburg

Bestuur Wijkplatform

Bestuursleden van het Wijkplatform

 

  • Bas Mol, voorzitter, secretaris en penningmeester (contact via info@wijkplatformwalburg.nl)
  • Matty van Alphen, notuliste
  • Jan van Gortel, adjunct DB
  • Lona Huisman-Aronstein, lid
  • Carry Breur, lid
  • Marjolein Kock, lid
  • Ben van Rijthoven, lid
  • Astrid Honcoop, lid & Onderhoud Website & Facebook
  • Ida Loermans, lid