Wijkplatform Walburg

Bestuur Wijkplatform

Bestuursleden van het Wijkplatform

 

  • Bas Mol, voorzitter
  • Jan van Gortel, secretaris, (contact via info@wijkplatformwalburg.nl)
  • Lona Huisman-Aronstein, 2e secretaris
  • Arie Joosse, penningmeester
  • Coby van de Velde
  • Ben van Rijthoven
  • Bert Brouwer
  • Adri Wiebenga
  • Jenny Timmers, notuliste