Wijkplatform Walburg

Over Ons

Wijkplatform Walburg is er voor u!

 

Over de wijk Walburg

De wijk Walburg, gelegen in het oostelijk deel van Zwijndrecht, is gebouwd in de jaren zeventig. Bijna de helft van de woningen is in bezit van de woningcorporaties en daarmee is dat percentage verhoudingsgewijs binnen Zwijndrecht hoog.

Walburg is een wijk die vanwege de aantrekkingskracht van het winkelcentrum Walburg en de aanwezigheid van dienstverlenende en zorgvoorzieningen niet alleen betekenis heeft voor de wijk zelf maar ook een bovenwijkse en zelfs regionale functie heeft. Uitgebreide informatie over de wijk kunt u terugvinden in de structuurvisie.

vlotjevaren

Wie zijn we?
Wat willen we en wat doen we?
Wat werkt en wat (nog) niet?
Waar willen ze zijn over 5-10 jaar?

 

Onderstaand een uiteenzetting van onze doelen.

Wijk: Walburg!

Niet de oudste wijk qua historie, maar wel qua gemiddelde leeftijd van de bewoners.
Wel heel veel bezoekers vanwege WC Walburg, verzorgshuizen en andere voorzieningen.

Wijkplatform Walburg, wie zijn we?

 

 • schemaWPWVoorzitter Bas Mol
 • Secretaris Matty van Alphen
 • Penningmeester Arie Joosse
 • Adjunct Jan van Gortel
 • Lid Lona Huisman
 • Lid Carry Breur
 • Lid Marjolein de Kock
 • Lid Adri Wiebenga
 • Lid Ben van Rijthoven

 

Wat wil het Wijkplatform Walburg

De leefbaarheid, saamhorigheid en veiligheid in de wijk bevorderen!

Door?

De bewoners van straat, buurt en wijk:

 • Activeren
 • Ondersteunen
 • Betrekken
 • Bewust maken van alle mogelijkheden
 • Feedback laten geven
 • Moeten harmonieus kunnen leven met alle voorzieningen in de wijk

 

radarsHoe wil het Wijkplatform Walburg dat doen?

Luisteren, evalueren, netwerken, besluiten, samenwerken en doen!

 • Luisteren naar bewoners!! Wat wil men? Evalueren en Actie!
 • Regelmatige en duidelijke communicatie/informatie
 • Een gemakkelijk te bereiken partner voor de bewoners zijn
 • Bezoeken activiteiten en evenementen van/voor bewoners
 • Goede contacten onderhouden met Gemeente, Politie, Woningcooperaties en “zorg” instellingen (o.a. Diverz)
 • Contacten onderhouden met instellingen en bedrijven in de wijk
 • Bewoners samenbrengen; ook en vooral zij, die overal buiten vallen
 • Budgetoverschrijdende of complexe activiteiten naar PAKAAN
 • Ideeën evalueren, besluiten en doen uitvoeren

 

Wat lukt ….

Onder controle / in voortgang

 • Structuur in overleg en besluitvorming van Wijkplatform
 • Ontwikkelen activiteiten voor doelgroepen (ouderen, jongeren etc)
 • Ondersteuning buur/straatfeesten/activiteiten
 • Aankleding van de wijk opfleuren
 • Wijkpreventie Walburg
 • Zakkenrollerteam WC Walburg
 • Communicatie (opstart van website en Facebook)

 

… en wat moet nog beter

Verbeteren:

Als we als platform initiatief moet nemen:

 • Netwerken, ideeën opdoen, evalueren, besluiten, samenwerken en doen!
 • Bezoeken activiteiten van/voor bewoners
 • Op zoek gaan naar bewoners die overal buiten vallen
 • Alle soorten bewoners samenbrengen
 • Communicatie en informatieverstrekking bewoners verbeteren

Als initiatief bij bewoners kan blijven:

 • Bekendheid bij bewoners vergroten over Wijkplatform Walburg
 • Bereikbaarheid voor de bewoners (fysiek en digitaal) verbeteren

 

Waar willen we zijn in 5-10 jaar

Aanspreekpunt en partner voor bewoners, Gemeente en Politie

 • Aanspreekpartner, die actief kan handelen; eventueel ook samen met alle mogelijke instellingen
 • Informatiebron voor activiteiten, voorzieningen en evenementen
 • Harmonieuze wijk in Zwijndrecht met regelmatig activiteiten. Gastheer!
 • Duidelijkheid voor bewoners Walburg, Zwijndrecht en daarbuiten
 • Steun bij ontwikkelen activiteiten van/voor/door bewoners
 • Steun bij ontwikkelen activiteiten of werkzaamheden Gemeente/Politie
 • WP moet betere afspiegeling van alle bewoners zijn

 

Wensenlijst

 • Facelift WC Walburg en omgeving (Aankleding, bestrating & routing parkeren)
 • Klein Theater voor Muziek, Toneel en Film (ala Landvast, Alblasserdam)
 • Eigen –centraal gelegenbuurtcentrum (liefst vlakbij WC Walburg/Bibliotheek)
 • Spreek-/inloopuren op een eigen locatie op centraal punt eventueel gecombineerd met Zakkenrollerteam en Wijkpreventie
 • Beeldschermen in WC Walburg met komende activiteiten Walburg/Zwijndrecht
 • Regelmatig een buurt-wijkschouw
 • Opknappen Noordpark
 • Meer éénrichting verkeer bij scholen in woongebied

 

Samenvatting

 • Wijkplatform zal veel actiever moeten worden en meer contact moeten hebben met de bewoners
 • Centrale gelegen ruimte zou daar goed bij helpen! (inloopspreekuur?)
 • Evenementen van bewoners bezoeken!
 • Alle soorten bewoners samenbrengen!
 • Wijkplatform zal een betere afspiegeling moeten worden van de bevolking – vooral jeugd en <40 om beter te weten wat ze willen
 • Huurdersverenigingen, huiseigenaren, verenigingen, etc., etc. contacteren!
 • Ondernemers, scholen, kerken, etc. betrekken

 

Map_walburg3